Koga Miyata SkyRunner Carbolite | 258

Markenname Koga Miyata
Markenland Netherlands
Nummer 258
Modelname SkyRunner Carbolite
Model Jahr 1991
Rahmengröße
Lagerraum 4i
Gewicht